Takahashi Aaron

Taekwondo Taijutsu user from Konoha

Description:
Bio:

Takahashi Aaron

Disposable Heroes Joshua